ýeri ýe‧ri

Geň galmagy aňladýan giriş söz.

 • Ýeri, Wüşi kel, bolup gelşiň nähili, neme habar bar? -- diýip, Elli sorady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Ýeri, oglum, bu gün näme getirdiň? («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • ýerem
 • ýeri-de
 • ýeride
 • ýeridi
 • ýeridigi
 • ýeridigine
 • ýeridigini
 • ýeridir
 • ýerili
 • ýerilikden
 • ýerim
 • ýerimde
 • ýerimden
 • ýerimdenem
 • ýerimdäki
 • ýerime
 • ýerimem
 • ýerimi
 • ýerimidi
 • ýerimiz
 • ýerimizde
 • ýerimizden
 • ýerimizdi
 • ýerimizdäki
 • ýerimize
 • ýerimizem
 • ýerimizi
 • ýerimiziň
 • ýerimiň
 • ýerinem
 • ýerini
 • ýeriniň
 • ýeriň
 • ýeriňde
 • ýeriňden
 • ýeriňdäki
 • ýeriňe
 • ýeriňem
 • ýeriňi
 • ýeriňiz
 • ýeriňizde
 • ýeriňizden
 • ýeriňizdäki
 • ýeriňize
 • ýeriňizem
 • ýeriňizi
 • ýeriňiziň
 • ýeriňiň