ýerbe-ýer ýer‧be-ýer

Öz ýerinde, ýerli-ýerinde, jaýba-jaý, tertipli.

  • Aýnam, biziň öýümiz barmydyr? Wiý, Artyk jan, hemme ýerbe-ýerdir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Jaýyň içindäki goşlaryň ýerbe-ýer goýulmagy we içeriniň tämizligi şu bolgusyz jaýyň içine aýratyn bir görk berýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • ýerbe-ýerdem
  • ýerbe-ýerdi
  • ýerbe-ýerdigini
  • ýerbe-ýerdir
  • ýerbe-ýerligi
  • ýerbe-ýerligini
  • ýerbe-ýerlik