ýepbeşlemek ýep‧beş‧le‧mek işlik

  1. seret ýepbeklemek 1

  2. Urup bir zadyň ýüzüni ýasylamak.

  3. Göçme manyda Berk tankytlap, galmaz ýaly etmek.


Duş gelýän formalary
  • ýepbeşlemek
  • ýepbeşläp
  • ýepbeşlärin