ýelmeşmek işlik

 1. Bir zada ýelmenip galmak, bir zada ýelmenmek, biri-birine berk ýapyşmak.

  • Çaganyň eýere berk ýelmeşenini aňladylar. («Görogly» eposy)

  • Şirin Merediň kebzesine ýelmeşip duran köýneginiň ýel berlen böwen ýaly, kem-kemden çişip ugraşyna syn etdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Göçme manyda Biri ýa-da bir zat bilen aýrylyp bilmez ýaly bolmak, baş goşmak.


Duş gelýän formalary
 • ýelmeşdi
 • ýelmeşdi-de
 • ýelmeşdiň
 • ýelmeşen
 • ýelmeşende
 • ýelmeşendigi
 • ýelmeşendigini
 • ýelmeşendir
 • ýelmeşeni
 • ýelmeşenini
 • ýelmeşer
 • ýelmeşip
 • ýelmeşipdi
 • ýelmeşipdir
 • ýelmeşme
 • ýelmeşmedik
 • ýelmeşmegi
 • ýelmeşmeginde
 • ýelmeşmegini
 • ýelmeşmeginiň
 • ýelmeşmek
 • ýelmeşmekleri
 • ýelmeşmeklik
 • ýelmeşmese
 • ýelmeşmesi
 • ýelmeşmesine
 • ýelmeşmez
 • ýelmeşmezligi
 • ýelmeşmäge
 • ýelmeşse
 • ýelmeşäýjek
 • ýelmeşýän
 • ýelmeşýändigini
 • ýelmeşýänligini
 • ýelmeşýär
 • ýelmeşýärdi
 • ýelmeşýärler