ýellenmek işlik

 1. Ýel alyp çişmek, ýel almak, pökgermek.

  • Gije uklamanlygy zerarly ýellenen gözleri gurady. («Edebiýatdan hrestomatiýa»)

  • Artygyň gabaklary ýellenipdir, gözleri ulalypdyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Göçme manyda Nädogry zat üçin çişmek, ýel almak.

ýüregi ýellenmek

seret ýürek 1


Duş gelýän formalary
 • ýellenen
 • ýellenendigini
 • ýellenip
 • ýellenipdi
 • ýellenipdir
 • ýellenme
 • ýellenmegi
 • ýellenmegidir
 • ýellenmeginden
 • ýellenmegine
 • ýellenmegini
 • ýellenmek
 • ýellenmeler
 • ýellenmesi
 • ýellenmäni
 • ýellenmäniň
 • ýellenýän
 • ýellenýär