ýelk

ýelk ýasamak

Çalt ýöräp gitmek, ylgap gitmek, ýüzüň ugruna gitmek.

  • Sizi telefona çagyrýarlar! -- diýdi-de, ýaňky oglanjyk yzyna ýelk ýasaýdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ol şarkyldadyp açan gabsasyny ýapman gitdi, ýeňsesine-de garaman, ýelk ýasady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)