ýekirmek ýe‧kir‧mek işlik

Birini ýaman görmek, ýigrenmek.

  • Artyk, ölar meni ozaldan hem ýekirip ýörler. Gulluhan häzir meni hem ýekirýär. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • ýekireni
  • ýekirer
  • ýekirerler
  • ýekirip
  • ýekirme
  • ýekirýär