ýekesiretmek ýe‧ke‧si‧ret‧mek işlik

Birini ýekesiremäge sezewar etmek, ýalňyz galdyryp ýüregini gysdyrmak, darykdyrmak.

  • Sary aga, seni ýekesiredip bolmaz ahyry! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol maňa bir gyzy söýmäge gerek. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýekesiretmek - ýekesiredýär, ýekesireder, ýekesiredipdir.


Duş gelýän formalary
  • ýekesiredip
  • ýekesiretmediler
  • ýekesiretmejek
  • ýekesiretmek