ýekenil ýe‧ke‧nil

[ýekeni:l]

Bir nilli aw tüpeňi.

  • Bäşim täzeje ýekenili görüp: -- Kaka, bu tüpeň näme? -- diýip sorady. (J. Akyýew, Mergeniň ogly)

  • Ol ýekenil aw tüpeňini gözleýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • ýekenili