ýeken ýe‧ken

Botanika Krahmally hem-de süýji kökli, baldaklaryndan örme zatlar, kagyz we ş. m. edilýän we howuda dykylýan köpýyllyk uzyn ösümlik.


Duş gelýän formalary
  • ýekenden
  • ýekeni
  • ýekeniň
  • ýekenleriň