ýekelli ýe‧kel‧li

Hojalygynda kömekçisi bolmadyk, işe ýaraýan adamsy bolman, diňe özi işleýän.

  • Ogly fronta gidip, ýekelli galan bir goja daýhan orak ormaga ekin üstünde ýowar edipdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)