ýekelik ýe‧ke‧lik

seret birlik 2

 • Emma onuň ýekeligi, ylaýta-da Mehinliniň owsuny şol niýetini bir bada gowşatdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Artyga söz hem beren bolsa, häzirki ýekelik ony oýlandyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ýekelik manat. Ýekelik kart.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýekelik - ýekeligi.


Duş gelýän formalary
 • ýekelige
 • ýekeligi
 • ýekeligimden
 • ýekeliginde
 • ýekeligine
 • ýekeligini
 • ýekeligiň
 • ýekelikde
 • ýekelikden
 • ýekelikdigini
 • ýekelikdir
 • ýekelikdäki
 • ýekelikler
 • ýekelikleýin