ýekelemek ýe‧ke‧le‧mek işlik

 1. Gür gögeren ekinleriň kä ýerlerinden goparyp seýrek etmek, selçeňlemek, selçeň etmek.

  • Olar gowaçalary ýekeleýärdiler. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Kelemde iň ilki hakyky ýaprak peýda bolanda ýekelemek işini geçirýärler. (W. A. Tetýurew, Botanika)

 2. Köpçülik bolup biriniň üstünden düşmek, birini ara almak.


Duş gelýän formalary
 • ýekeledik
 • ýekelejek
 • ýekeleme
 • ýekelemegini
 • ýekelemegiň
 • ýekelemek
 • ýekelemeli
 • ýekelemesini
 • ýekelemezden
 • ýekelemäge
 • ýekelemäni
 • ýekelemäniň
 • ýekeleýär
 • ýekeleýärdiler
 • ýekelän
 • ýekeläp