ýekegapan ýe‧ke‧ga‧pan

Zoologiýa Ýabany erkek doňuz, çöl doňzunyň erkegi.

 • Halnazar töweregini itlere aldyran ýekegapan ýaly bolup, her haýsyny bir ýana itekleşdirip dyzady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Olar ýekegapanyňky ýaly azylaryny syrtardyşyp, Jemşidiň üstüne topulýarlar. (N. Jumaýew, Syrly gala)


Duş gelýän formalary
 • ýekegapana
 • ýekegapanam
 • ýekegapanda
 • ýekegapanlar
 • ýekegapanlary
 • ýekegapanlaryň
 • ýekegapany
 • ýekegapanyň
 • ýekegapanyňky