ýekegöz ýe‧ke‧göz

Diňe bir gözi bolan, bir gözli, täk gözli.

  • Sagatçy äýnegini maňlaýyna goýup, ýekegöz dürbi bilen sagadyň mehanizmine seredýär. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem ýekegöz - ýekegözüm, ýekegözüň.