ýekşenbe ýek‧şen‧be

Hepdäniň ýedinji güni, umumy dynç alynýan gün.

 • Ýekşenbe güni biz onuň bilen çaýhanada sataşdyk. («Tokmak» žurnaly)

 • Atasy ölenden bir-iki hepde soň, ýekşenbe gününde Pawel Wlasow öýlerine lüt pýan bolup geldi. (M. Gorkiý, Ene)


Duş gelýän formalary
 • ýekşenbede
 • ýekşenbeden
 • ýekşenbedäki
 • ýekşenbelerde
 • ýekşenbesi
 • ýekşenbesinde
 • ýekşenbesini
 • ýekşenbä
 • ýekşenbäni
 • ýekşenbäniň