ýekän-ýekän

seret ýeke-ýeke

  • Ol özüniň başyndan geçiren gara günlerini janyndan syzdyryp, ýekän-ýekän gürrüň edip berdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)