ýazyjy ýa‧zy‧jy

Çeper eser ýazýan adam, edebi eser ýazmak işi bilen meşgul bolýan adam.

 • Pionerler proletar ýazyjysy Alekseý Maksimowiçiň eserleriniň mazmunyny çuň düşünje bilen gürrüň berdiler. («Pioner» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ýazyja
 • ýazyjam
 • ýazyjyda
 • ýazyjydan
 • ýazyjydy
 • ýazyjydygymy
 • ýazyjydygyna
 • ýazyjydygyny
 • ýazyjydym
 • ýazyjydyr
 • ýazyjylar
 • ýazyjylara
 • ýazyjylaram
 • ýazyjylarda
 • ýazyjylardan
 • ýazyjylardygyna
 • ýazyjylardyr
 • ýazyjylary
 • ýazyjylarydy
 • ýazyjylarydyr
 • ýazyjylarym
 • ýazyjylarymyz
 • ýazyjylarymyza
 • ýazyjylarymyzdan
 • ýazyjylarymyzy
 • ýazyjylarymyzyň
 • ýazyjylaryna
 • ýazyjylaryndan
 • ýazyjylaryny
 • ýazyjylarynyň
 • ýazyjylaryň
 • ýazyjylaryňda
 • ýazyjylyga
 • ýazyjylygam
 • ýazyjylygy
 • ýazyjylygyna
 • ýazyjylyk
 • ýazyjylykda
 • ýazyjylykdan
 • ýazyjym
 • ýazyjymy
 • ýazyjymyz
 • ýazyjymyza
 • ýazyjyny
 • ýazyjynyň
 • ýazyjysam
 • ýazyjysy
 • ýazyjysydyr
 • ýazyjysyna
 • ýazyjysyny
 • ýazyjysynyň
 • ýazyjyň