ýazgarmak işlik

[ýa:zgarmak]

 1. Nädogry edilen iş üçin käýemek, günäkärlemek, aýyplamak, garalamak.

  • Goý, meni il ýazgarsyn hem kowsun! -- diýip, ol pikire çümdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Brigadirler ýeri-ýerden ony berk ýazgardylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Berk ýazgaryp mekdep bilen komsomol, Munuň ýala salgy berýär dogry däl. (A. Haýydow, Gök asman)

 2. Jeza bermek.

  • Maýam, menem kanun meni ondean hem beter ýazgarsyn. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
 • ýazgaraly
 • ýazgaran
 • ýazgarandygy
 • ýazgarandygyny
 • ýazgaranlaram
 • ýazgarany
 • ýazgarar
 • ýazgardy
 • ýazgardygydyr
 • ýazgardylar
 • ýazgardym
 • ýazgarjak
 • ýazgarma
 • ýazgarmady
 • ýazgarmadyk
 • ýazgarmaga
 • ýazgarmagam
 • ýazgarmagy
 • ýazgarmagym
 • ýazgarmagyna
 • ýazgarmagynyň
 • ýazgarmagyň
 • ýazgarmak
 • ýazgarmakda
 • ýazgarmaklyk
 • ýazgarmalara
 • ýazgarmaly
 • ýazgarmalydyr
 • ýazgarmanyň
 • ýazgarmaz
 • ýazgarmaýaryn
 • ýazgarsalar
 • ýazgarsyn
 • ýazgarsynlar
 • ýazgaryp
 • ýazgarypdy
 • ýazgarypdyr
 • ýazgarypdyrlar
 • ýazgaryň
 • ýazgarýan
 • ýazgarýandygyny
 • ýazgarýandyklaryny
 • ýazgarýandyrlar
 • ýazgarýanlygy
 • ýazgarýanlygyň
 • ýazgarýar
 • ýazgarýardy
 • ýazgarýardylar
 • ýazgarýarlar
 • ýazgarýarsyňyz
 • ýazgarýaryn
 • ýazgarýarys