ýatymlyk ýa‧tym‧lyk

Birnäçe gije-gündiz bolmaklyk, birnäçe wagt bolup gelmeklik şerti bilen.

  • Onuň kakasy ýatymlyk gidip, dag içiniň amatly ýerlerinde ekilen düme arpalary orýardy. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

  • Men ýatymlyk gelemok. («Kolhoz günleri»)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýatymlyk - ýatymlygy.


Duş gelýän formalary
  • ýatymlyga