ýatymlaýyn ýa‧tym‧la‧ýyn hal

Ýatyp gelmek şerti bilen, günin däl, birnäçe gije-gündiz bolup gelmeklik şerti bilen ýatyrlaýyn.

  • Kiril Petrowiç ýatymlaýyn awa gitmäge şaýyny tutýardy. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)