ýatym ýa‧tym

 1. seret ýatymlyk

 2. Aw atmak ýa-da garşy daş duşmanyňa gaýtawul bermek üçin taýýarlanan ýer.

  • Olar özlerine tizlik bilen ýatym ýeri edindiler. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Ol, ýabyň raýyşyny ýassanyp, ýatymda ýatan mergen ýaly garawullap ýatyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • ýatyma
 • ýatymda
 • ýatymdan
 • ýatymlar
 • ýatymlar-da
 • ýatymlara
 • ýatymlaryndan
 • ýatymlaryny
 • ýatymlaýyn
 • ýatymlyga
 • ýatymlyk