ýatuw ýa‧tuw

Dynç alyp ýatyş, uky.

  • Emma onda-da, uludan-kiçä sürüdäki adamlaryň hiç birine ýatuw ýokdy. (B. Gurbanow, Çarwa Mergeniň gürrüňi)

  • Olar ýatuwdan başga keýp bardyr öýtmeýärler. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
  • ýatuwdan