ýatlanmak ýat‧lan‧mak işlik

[ýa:tlanmak]

Ýada düşürilmek, ýada salynmak, hakyda getirilmek, göz öňüne getirilmek.


Duş gelýän formalary
 • ýatlanan
 • ýatlananda
 • ýatlananlar
 • ýatlananlygy
 • ýatlananok
 • ýatlanansoň
 • ýatlananym
 • ýatlananymy
 • ýatlananyna
 • ýatlanar
 • ýatlanara
 • ýatlanardy
 • ýatlandy
 • ýatlandyr
 • ýatlanmady
 • ýatlanmaga
 • ýatlanmagy
 • ýatlanmagyna
 • ýatlanmagyň
 • ýatlanmak
 • ýatlanmaly
 • ýatlanman
 • ýatlanmandyr
 • ýatlanmasynam
 • ýatlanmazlyk
 • ýatlanmaýar
 • ýatlanyp
 • ýatlanypdy
 • ýatlanýan
 • ýatlanýandygy
 • ýatlanýanlaryň
 • ýatlanýar