ýatlama ýat‧la‧ma

[ýa:tlama]

 1. Bolup geçen wakany hakydaňa getirme, ýada salma.

  • Öten agşam oňa eziz Leniniň çagalyk döwründen bir ýatlamany okap berdim. (A. Atajanow, Permanyň mamasy)

  • Agahan Durdyýew hakynda ýazgylar we ýatlamlar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Tekste berilýän goşmaça düşündiriş, bellik.


Duş gelýän formalary
 • ýatlama-da
 • ýatlamada
 • ýatlamadakylar
 • ýatlamadan
 • ýatlamady
 • ýatlamadyr
 • ýatlamalar
 • ýatlamalara
 • ýatlamalarda
 • ýatlamalardan
 • ýatlamalardy
 • ýatlamalardyr
 • ýatlamalary
 • ýatlamalarym
 • ýatlamalarymy
 • ýatlamalarymyzyň
 • ýatlamalarymyň
 • ýatlamalaryna
 • ýatlamalarynda
 • ýatlamalaryny
 • ýatlamalarynyň
 • ýatlamalaryň
 • ýatlamalaryňyzy
 • ýatlamaly
 • ýatlamamy
 • ýatlamany
 • ýatlamanyň
 • ýatlamasy
 • ýatlamasyn
 • ýatlamasyna
 • ýatlamasynda
 • ýatlamasyndan
 • ýatlamasyny
 • ýatlamasynyň
 • ýatlamasyz
 • ýatlamaň