ýatlaşmak ýat‧laş‧mak işlik

[ýa:tlaşmak]

Geçeni bilelikde ýat etmek, birnäçe bolup geçmişi ýada salmak, göz öňüne getirmek.

  • Ine bu üçüsiniň her haýsy öz alan zatlaryny ýatlaşmaga başladylar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Köne saçakdaşym gel seniň bilen, Bir salym geçeni ýatlaşaly biz! (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • ýatlaşaly
  • ýatlaşardyk
  • ýatlaşarlar
  • ýatlaşasy
  • ýatlaşdylar
  • ýatlaşmaga
  • ýatlaşmagyny
  • ýatlaşyp