ýatkeşlik ýat‧keş‧lik

[ýa:tkeşlik]

Ýatkeş bolmaklyk, gören, eşiden zadyny köp wagtlap ýadyndan çykarmazak, unutmazak.

 • Emma ýaşuly örän ýatkeşdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýatkeşlik - ýatkeşligi.

ýatkeşlik ýat‧keş‧lik

[ýa:tkeşlik]

Ýatkeş bolmaklyk, gören, eşiden zadyňy ýatdan çykarmazlyk, unutmazaklyk.

 • Ýatkeşligiň özi aýdylýan zatlara düşünmek diýildigidir. («Pioner» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýatkeşlik - ýatkeşligi.


Duş gelýän formalary
 • ýatkeşlige
 • ýatkeşligi
 • ýatkeşliginde
 • ýatkeşligine
 • ýatkeşligini
 • ýatkeşliginiň
 • ýatkeşligiň
 • ýatkeşligiňi
 • ýatkeşligiňizem