ýasmyk ýas‧myk

Zoologiýa Ekinlere zyýan ýetirýän kiçijik porsy möjek.

 • Ýasmyk bugdaýa zyýan ýetirýän möjejikdir.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýasmyk - ýasmygy.


Duş gelýän formalary
 • ýasmyga
 • ýasmygy
 • ýasmygyna
 • ýasmygyndan
 • ýasmygynyň
 • ýasmygyň
 • ýasmykda
 • ýasmyklar
 • ýasmyklara
 • ýasmyklarda
 • ýasmyklardan
 • ýasmyklary
 • ýasmyklaryň