ýasgynçak ýas‧gyn‧çak

Ýeňini ýeňlenmän, ýelbegeý.

  • Ogulnäzik eje biziň bilen hoşlaşdy-da, ýeňlesje plaşçyny egnine ýasgynjak atyp, agyr süri goýny örä alyp ugrady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýasgynçak - ýasgynçagy.