ýasanmak ýa‧san‧mak işlik

Özüň üçin ýasamak, özüň üçin bejerip taýýar etmek.

 • Olar bilen hoşlaşdy-da, öýlerine tarap ýelk ýasaýdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ýasanam
 • ýasanan
 • ýasanar
 • ýasandy
 • ýasandygy
 • ýasandygyny
 • ýasandyk
 • ýasandyklary
 • ýasandyklaryny
 • ýasandylar
 • ýasandym
 • ýasandyr
 • ýasanmak
 • ýasanman
 • ýasanmyş
 • ýasanyp
 • ýasanypdy
 • ýasanypdyr
 • ýasanypdyrlar
 • ýasanyň
 • ýasanýar