ýasamak ýa‧sa‧mak işlik

 1. Bejerip taýýar etmek, bejerip häzir etmek.

  • Oglanlar bu gezek öz ýanlary bilen ilkinji ýasan radiopriomniklerini hem alypdylar. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  • Ol maşynyň detallaryny stanokda ýasady. («Pioner» žurnaly)

  • Alany haram bolmuş ussa, bu öýi gamakdan ýasadymyka, nämekä?! (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 2. Grammatik termin Emele getirmek, döretmek.

  • Goşulmalar esasan söz ýasamaga we sözlemde sözleri biri-birilerine baglamaga hyzmat edýärler.

ýelk ýasamak

seret ýelk

 • Ýyrtyk çarygy bilen tozan turzup ýelk ýasap gitdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Olar bilen hoşlaşdy-da, öýlerine tarap ýelk ýasaýdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ýasady
 • ýasady-da
 • ýasadyk
 • ýasadylar
 • ýasadym
 • ýasadyňmy
 • ýasajak
 • ýasajakdyklaryny
 • ýasajakka
 • ýasajaklar
 • ýasaly
 • ýasalyň
 • ýasama
 • ýasamady-da
 • ýasamadygy
 • ýasamadygyny
 • ýasamaga
 • ýasamagy
 • ýasamagyna
 • ýasamagyny
 • ýasamagyň
 • ýasamak
 • ýasamakda
 • ýasamakdan
 • ýasamakdy
 • ýasamakdyr
 • ýasamaklary
 • ýasamaklyga
 • ýasamaklygy
 • ýasamaklygyň
 • ýasamaklyk
 • ýasamaklykda
 • ýasamaklykdan
 • ýasamaklykdyr
 • ýasamaly
 • ýasamalydygy
 • ýasamalydygyna
 • ýasamalydygyny
 • ýasamalydyr
 • ýasamalyk
 • ýasaman
 • ýasamandyr
 • ýasamandyrlar
 • ýasamany
 • ýasamanyň
 • ýasamasaň
 • ýasamasy
 • ýasamasynam
 • ýasamasyny
 • ýasamaz
 • ýasamazdan
 • ýasamazlyk
 • ýasamaýarlar
 • ýasamok
 • ýasan
 • ýasanam
 • ýasanda
 • ýasandy
 • ýasandygy
 • ýasandygyny
 • ýasandyk
 • ýasandyklary
 • ýasandyklaryna
 • ýasandyklaryny
 • ýasandyr
 • ýasanlardandyr
 • ýasanlary
 • ýasanlarynda
 • ýasanlaryndan
 • ýasanmyş
 • ýasanok
 • ýasany
 • ýasanymy
 • ýasanymyzda
 • ýasanyny
 • ýasanyň
 • ýasap
 • ýasapdy
 • ýasapdyk
 • ýasapdym
 • ýasapdyr
 • ýasapdyrlar
 • ýasapmyka
 • ýasapsyň
 • ýasar
 • ýasara
 • ýasardylar
 • ýasardym
 • ýasarlar
 • ýasaryn
 • ýasarys
 • ýasasa
 • ýasasaň
 • ýasasyn
 • ýasaýan
 • ýasaýandygyna
 • ýasaýandygyny
 • ýasaýandyklary
 • ýasaýanlar
 • ýasaýanlara
 • ýasaýanlary
 • ýasaýanlaryň
 • ýasaýanlygy
 • ýasaýanyny
 • ýasaýanyň
 • ýasaýar
 • ýasaýardy
 • ýasaýardylar
 • ýasaýarlar
 • ýasaýarys
 • ýasaýdy
 • ýasaýmaly
 • ýasaýyn
 • ýasaň