ýasalmak ýa‧sal‧mak işlik

 1. Bejerilip taýýar edilmek, bejerilip häzirlenmek.

  • Ol göýä agaçdan ýasalan ýalydy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Penjire demiri, ýaýly krowat Çoýun peçler kebşirlenip ýasalan. (N. Omadow, Bagt güneşi)

 2. Grammatik termin Emele gelmek, döremek.

  • Söz ýasaýjy goşulmakaryň kömegi bilen täze sözler ýasalýar.


Duş gelýän formalary
 • ýasalan
 • ýasalana
 • ýasalanda
 • ýasalandan
 • ýasalandy
 • ýasalandygy
 • ýasalandygyna
 • ýasalandygyny
 • ýasalandyklaryna
 • ýasalandyklaryny
 • ýasalandyr
 • ýasalanlar
 • ýasalanlara
 • ýasalanlarda
 • ýasalanlary
 • ýasalanlarynda
 • ýasalanlygy
 • ýasalany
 • ýasalanyndan
 • ýasalardy
 • ýasaldy
 • ýasaljak
 • ýasaljakdygyny
 • ýasalma
 • ýasalmadyk
 • ýasalmagy
 • ýasalmagydyr
 • ýasalmagyna
 • ýasalmagynda
 • ýasalmagyny
 • ýasalmak
 • ýasalmaklary
 • ýasalmaly
 • ýasalmalydyr
 • ýasalman
 • ýasalmandyr
 • ýasalmasy
 • ýasalmaz
 • ýasalmazdan
 • ýasalmaýan
 • ýasalmaýandygy
 • ýasalmaýar
 • ýasalmaýardy
 • ýasalmaýarlar
 • ýasalsa
 • ýasalsyn
 • ýasalyp
 • ýasalypdy
 • ýasalypdyr
 • ýasalypdyrlar
 • ýasalyň
 • ýasalýan
 • ýasalýandygy
 • ýasalýandygyny
 • ýasalýandyklaryny
 • ýasalýandyr
 • ýasalýanlygy
 • ýasalýança
 • ýasalýar
 • ýasalýardy
 • ýasalýarlar
 • ýasalýarmy