ýarymsaklyk ýa‧rym‧sak‧lyk

seret ýaranjaňlyk

  • Meniňem maşgalam bar, olara sargajak zatlarym, etjek wesýetlerim bar, professor! -- diýip, Gurt ýarymsaklyk edýän ýaly bir görnüşde ejizläp sorady. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýarymsaklyk - ýarymsaklygy.