ýarymsaklamak ýa‧rym‧sak‧la‧mak işlik

Ýaranjaňlyk etmek, gowy görünjek bolmak.

  • Çerkez hany bir otluçöp bersene! -- diýip ýarymsaklady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • ýarymsaklady