ýardam

[ýa:rdam]

Birine edilýän ruhy ýa-da maddy kömek, edilýän hemaýat, goldaw.

 • Mallar hakynda bu edilýän aladalar mallaryň önümçiliginiň artmagyna ýardam eder. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • ýardama
 • ýardamlar
 • ýardamlary
 • ýardamlaryny
 • ýardamlaryň
 • ýardamly
 • ýardamlyk
 • ýardamsyz
 • ýardamy
 • ýardamyna
 • ýardamynda
 • ýardamyny
 • ýardamynyň
 • ýardamyň