ýaramazlaşmak işlik

 1. Barha ýaramaz bolup ugramak, gitdigiçe erbetleşmek.

  • Kapitalistik ýurtlarda önümçiligiň mehanizasiýalaşdyrylmagy we awtomatizasiýalaşdyrylmagy zähmetkeşleriň durmuş şertleriniň ýaramazlaşmagyna alyp barýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Hil taýdan pese gaçyp başlamak, hili peselip başlamak.

  • Dagdan uzaklaşyldygyça ýol ýaramazlaşyp başlady. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
 • ýaramazlaşan
 • ýaramazlaşanda
 • ýaramazlaşandygy
 • ýaramazlaşandygyna
 • ýaramazlaşandygyny
 • ýaramazlaşar
 • ýaramazlaşdy
 • ýaramazlaşdygyça
 • ýaramazlaşjagy
 • ýaramazlaşjagyny
 • ýaramazlaşma
 • ýaramazlaşmaga
 • ýaramazlaşmagy
 • ýaramazlaşmagydyr
 • ýaramazlaşmagyna
 • ýaramazlaşmagynda
 • ýaramazlaşmagyndan
 • ýaramazlaşmagyny
 • ýaramazlaşmagynyň
 • ýaramazlaşmak
 • ýaramazlaşmaly
 • ýaramazlaşman
 • ýaramazlaşmasy
 • ýaramazlaşmasyny
 • ýaramazlaşyp
 • ýaramazlaşypdy
 • ýaramazlaşypdyr
 • ýaramazlaşýan
 • ýaramazlaşýandygy
 • ýaramazlaşýandygyna
 • ýaramazlaşýandygyndan
 • ýaramazlaşýandygyny
 • ýaramazlaşýar
 • ýaramazlaşýardy