ýaramazlaşmak işlik

  1. Barha ýaramaz bolup ugramak, gitdigiçe erbetleşmek.

    • Kapitalistik ýurtlarda önümçiligiň mehanizasiýalaşdyrylmagy we awtomatizasiýalaşdyrylmagy zähmetkeşleriň durmuş şertleriniň ýaramazlaşmagyna alyp barýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Hil taýdan pese gaçyp başlamak, hili peselip başlamak.

    • Dagdan uzaklaşyldygyça ýol ýaramazlaşyp başlady. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)