ýaraly ýa‧ra‧ly sypat

Ýarasy bar bolan, ýara salnan, ýaradar.

 • Meleguş onuň yzyndan ýetende, ýaraly gulan oňa bakan agzyny açyp topuldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ol ýaraly aýagynyň ädigini çekip çykarjak boldy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Emma gahrymanym ahmyrda galdy, Tenine degdi, ýaraly boldy. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ýarala
 • ýaralady
 • ýaralam
 • ýaralydan
 • ýaralydygyny
 • ýaralydyr
 • ýaralylar
 • ýaralylara
 • ýaralylardan
 • ýaralylary
 • ýaralylaryny
 • ýaralylaryň
 • ýaralyny
 • ýaralynyň
 • ýaralysy
 • ýaralysyny