ýaralanmak ýa‧ra‧lan‧mak işlik

Ýaraly edilmek, ýaraly bolmak, ýara salynmak.

 • Ýeňilräk ýralanan esgerleriň bir gölegi özleriniň örän sagdyklaryny duýup: -- Ýoldaş doktor, biz indi daýandyk! -- diýdiler. (B. Gurbanow, Duşuşyk)


Duş gelýän formalary
 • ýaralanamok
 • ýaralanan
 • ýaralanana
 • ýaralananda
 • ýaralanandygy
 • ýaralanandygyny
 • ýaralanandyklaryny
 • ýaralanandyr
 • ýaralananlar
 • ýaralananlara
 • ýaralananlaram
 • ýaralananlardan
 • ýaralananlary
 • ýaralananlaryň
 • ýaralananmyş
 • ýaralanansoň
 • ýaralanany
 • ýaralananyň
 • ýaralanaýsam
 • ýaralandy
 • ýaralandygy
 • ýaralandygyny
 • ýaralandyklaryny
 • ýaralandym
 • ýaralandyr
 • ýaralandyň
 • ýaralandyňmy
 • ýaralanma
 • ýaralanmady
 • ýaralanmadyk
 • ýaralanmaga
 • ýaralanmagy
 • ýaralanmagyna
 • ýaralanmagyny
 • ýaralanmagynyň
 • ýaralanmagyň
 • ýaralanmak
 • ýaralanmakdan
 • ýaralanmalar
 • ýaralanmalary
 • ýaralanman
 • ýaralanmandygyny
 • ýaralanmasy
 • ýaralanmasynda
 • ýaralanmasynyň
 • ýaralansa
 • ýaralanyp
 • ýaralanypdy
 • ýaralanypdyr
 • ýaralanypsyň
 • ýaralanýan
 • ýaralanýar
 • ýaralanýardylar
 • ýaralanýarlar