ýarak ýa‧rak

[ýa:rak]

Ýarmak häsiýeti bolan, dişlek (it hakda).

 • Garly öz yzyndan ýarak itiň küşgürlenini aňlady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýarak - ýaragy.


Duş gelýän formalary
 • ýaraga
 • ýaragam
 • ýaragy
 • ýaragydy
 • ýaragydyr
 • ýaragym
 • ýaragymy
 • ýaragymyz
 • ýaragymyza
 • ýaragymyzdyr
 • ýaragymyzy
 • ýaragyn
 • ýaragyna
 • ýaragynam
 • ýaragyndaky
 • ýaragyndan
 • ýaragyny
 • ýaragynyň
 • ýaragyň
 • ýaragyňa
 • ýaragyňda
 • ýaragyňy
 • ýaragyňyz
 • ýaragyňyzam
 • ýaragyňyzy
 • ýaragyňyzyň
 • ýaraklaryny
 • ýaraklarynyň
 • ýaraklygyny
 • ýaraksyň