ýaragsyzlyk ýa‧rag‧syz‧lyk

Ýarag bilen üpjün dällik, ýaragy ýokluk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýaragsyzlyk - ýaragsyzlygy.