ýaragsyzlanmak ýa‧rag‧syz‧lan‧mak işlik

  1. Ýaraglanmagy ýatyrmak, ýarag öndürmegi bes etmek.

  2. Göçme manyda Her hili ýol bilen göreş alyp barmakdan el çekmek.

    • Adamy köpçülikleýin gyryjy serişdeler bilen ýaraglanmak.


Duş gelýän formalary
  • ýaragsyzlanma
  • ýaragsyzlanmaga
  • ýaragsyzlanmagy
  • ýaragsyzlanmak
  • ýaragsyzlanmanyň