ýaragsyzlandyrmak ýa‧rag‧syz‧lan‧dyr‧mak işlik

 1. Ýaragyňy almak, ýarag serişdelerinden mahrum etmek.

  • Ezizi örän tiz ýaragsyzlandyrmak zerurlygyna Çernyşow düşünýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Göçme manyda Göreş alyp barmak mümkinçiliginden mahrum etmek.

  • Adamy köpçülikleýin gyryjy serişdeler bilen ýaragsyzlandyrmak.


Duş gelýän formalary
 • ýaragsyzlandyrdy
 • ýaragsyzlandyrjak
 • ýaragsyzlandyrjakdygy
 • ýaragsyzlandyrma
 • ýaragsyzlandyrmaga
 • ýaragsyzlandyrmak
 • ýaragsyzlandyrmaly
 • ýaragsyzlandyryp
 • ýaragsyzlandyrypdyrlar
 • ýaragsyzlandyrýarlar