ýaraglanmak ýa‧rag‧lan‧mak işlik

 1. Ýarag bilen üpjün bolmak, ýarag şaýyny tutmak.

 2. Göçme manyda Gerekli serişde bilen üpjün bolmak, enjamlanmak.

  • Dogry, çylşyrymly burawlara ýaş inženerleri ussa bellemek-de hatarlydy; olar teoriýa taýdan ýaraglanan bolsalar-da, ýeterlik tejribeleri ýokdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ýaraglanan
 • ýaraglanandy
 • ýaraglanandygy
 • ýaraglanandygyny
 • ýaraglandy
 • ýaraglandyr
 • ýaraglanma
 • ýaraglanmadyk
 • ýaraglanmaga
 • ýaraglanmagy
 • ýaraglanmagyna
 • ýaraglanmagyndan
 • ýaraglanmagyň
 • ýaraglanmak
 • ýaraglanmakdan
 • ýaraglanmasy
 • ýaraglanmasyna
 • ýaraglanyp
 • ýaraglanypdylar
 • ýaraglanypdyr
 • ýaraglanypdyrlar