ýaradar ýa‧ra‧dar

[ýarada:r]

seret ýaraly

  • Agyr ýaradar bolup, ýalňyz galdy bir jeňde. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

  • Ol, uruşda ýaradar bolanlaryň ýaralaryny daňmak üçin pamyk bilen sargy iberer. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
  • ýaradarlary
  • ýaradarlaryny
  • ýaradarlyk