ýapylmak ýa·pyl·mak işlik

 1. Ykjam beklenmek, ýapyk bolmak.

  • Ýapyl, sandygym ýapyl! (D. Agamämmedow, Goşgular we pýesalar)

  • Koridoryň gapysy bat bilen açyldy-da, şarkyldap ýapyldy we «jark-jark» edip gelýän aýak sesi eşidildi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Gulplanmak, baglanmak, beklenmek.

  • Wagonlaryň gapylary berk ýapyldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Magazin ýapyldy.

 3. Üsti örtülmek, üsti basyrylmak.

  • Täze tamyň üsti örän oňat ýapyldy.

 4. Göçme manyda Günä, gara we ş. m. zatlar ýüklenmek.

  • Günä ýapylmak, şyltyk ýapylmak.

 5. Işlemegi bes etdirilmek, ýatyrylmak.

  • Şäherdäki ownuk dükanlar ýapyldy.

 6. Gutarylan bolmak, bes etdirilmek, tamamlanmak.

  • Mejlis ýapyldy.


Duş gelýän formalary
 • ýapylan
 • ýapylana
 • ýapylanda
 • ýapylandan
 • ýapylandy
 • ýapylandygy
 • ýapylandygyna
 • ýapylandygyny
 • ýapylandyr
 • ýapylanlygy
 • ýapylanmyş
 • ýapylansoň
 • ýapylany
 • ýapylanyndan
 • ýapylanyny
 • ýapylar
 • ýapylara
 • ýapylarda
 • ýapylardan
 • ýapylary
 • ýapylaryna
 • ýapylaryny
 • ýapyldy
 • ýapyldy-da
 • ýapyldymy
 • ýapyljak
 • ýapyljakdygy
 • ýapyljakdygyny
 • ýapylma
 • ýapylmady
 • ýapylmadyk
 • ýapylmaga
 • ýapylmagy
 • ýapylmagydyr
 • ýapylmagyna
 • ýapylmagynda
 • ýapylmagyndan
 • ýapylmagyny
 • ýapylmagynyň
 • ýapylmagyň
 • ýapylmak
 • ýapylmalar
 • ýapylmalarda
 • ýapylmaly
 • ýapylmalydyr
 • ýapylman
 • ýapylmandygyny
 • ýapylmandyr
 • ýapylmasa
 • ýapylmasy
 • ýapylmasynyň
 • ýapylmazdy
 • ýapylmazyndan
 • ýapylmazynyň
 • ýapylmaýan
 • ýapylmaýandygyny
 • ýapylmaýar
 • ýapylsa
 • ýapylsyn
 • ýapylyp
 • ýapylypdy
 • ýapylypdyr
 • ýapylýan
 • ýapylýanda
 • ýapylýandygy
 • ýapylýandygyny
 • ýapylýandyr
 • ýapylýança
 • ýapylýar
 • ýapylýardy
 • ýapylýarlar