ýapdyrmak ýap‧dyr‧mak işlik

 1. Üstüni örtdürmek, ýüzüni basyrtmak.

  • Tamyň üstüni ýapdyrmak.

 2. Birine bir zady baglatmak, bekletmek, gulplatmak.

  • Sandygyň agzyny ýapdyrmak.

 3. Tamdyryň ýüzüne, gazanyň içine ýapyşdyryp bişirtmek (çörek, çelpek we ş. m. hakda).


Duş gelýän formalary
 • ýapdyran
 • ýapdyrarys
 • ýapdyrdy
 • ýapdyrdylar
 • ýapdyrdym
 • ýapdyrjaga
 • ýapdyrmak
 • ýapdyrmaklaryny
 • ýapdyrmalaryndan
 • ýapdyrmalydyr
 • ýapdyrmandyrlar
 • ýapdyrmaz
 • ýapdyrmaýarlar
 • ýapdyrsak
 • ýapdyryp
 • ýapdyrypdyr-da
 • ýapdyrýar