ýapbaşmak ýap‧baş‧mak işlik

Ýapbaşyk bolmak, ýasy görnüşe gelmek, ýemşerilmek, epilmek, ýepbeşmek.

  • Şol zerarly şlýapalaryň köpüsi ýapbaşypdyr. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

ýapbaşyp ýatmak

Bir zady öwrenjek bolup jan etmek, şol ýapyrylyp ýatmak.


Duş gelýän formalary
  • ýapbaşmagy
  • ýapbaşmak
  • ýapbaşyp
  • ýapbaşypdyr