ýapaşak ýa‧pa‧şak

[ýapaşa:k]

 1. Ýapgyt ýer, aşaklygyna eňňit ýer, eňňit, ýapy.

  • Maşyn ýapaşakdan düşüp bilmedi.

 2. Ýokardan aşak, aşaklygyna.

  • Çerkeziň gökje taýharynyň keýigiňki ýaly ýitije toýnaklary kötel ýodajygyň kä ýerine çümüp, kä ýerde gyýçak gara daşlara ilgençek ýaly ilip, hatarly ýerlerde aýaklary wawaly ýaly ätleýärdi-de, Çerkezi ýapaşak alyp gelýärdi. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

  • Hoşgeldi: -- Ine, gördüňizmi, ýapaşak inýän siliň edýän işini! -- diýip, gaty ses bilen gürledi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýapaşak - ýapaşagy.


Duş gelýän formalary
 • ýapaşakdan
 • ýapaşaklygyna
 • ýapaşaklygyny