ýapa ýa‧pa

ýalpa açmak

Birden açmak, çaltlyk bilen açmak (göz hakda).

  • Emma onuň on ýaşlyja gyzy. Sona gözlerini ýalpa açdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gözlerini ýalpa açan çagalaryň hemmesi birden: -- Kaka, käşiri niredien aljak?! -- diýip sorapdyr. (B. Kerbabaýew, Jonnuk Batyr)