ýap-ýaňy ýap-ýa‧ňy

Azajyk wagt mundan öň, biraz wagt mundan öň, ýas-ýaňy, ýaňyja, häzir.

  • Egni sal-sal köýnekli oglanjyk kirpigini oýnakladyp, ýap-ýaňy eşiden zatlaryny habar berdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)